سه چرخه زرنج

سه چرخه باربری زرنج یکی از مقاوم ترین و باکیفیت ترین سه چرخه در افغانستان میباشد.

از زمان وارد شدن سه چرخه زرنج در بازار افغانستان تحولی بزرگ در صنعت حمل و نقل افغانستان شده است, بیشترین مفاد سه چرخه زرنج برای کشاورزان عزیز مان در قسمت انتقال به موقع محصولات زراعتی آنها به بازار می باشد.