فرم تماس

_

  اطلاعات تماس

  _

  دفتر مرکزی

  • 0799375000
  • info@zaranggroup.com
  • افغانستان، هرات، چهارراهی مستوفیت، برج هرات، طبقه هفتم.

  Factory

  • 0799375000
  • info@zaranggroup.com
  • افغانستان، هرات، شهرک صنعتی، فاز دوم، ارغوان 5.

  نمایندگی فروش پرزه جات

  • 0792706270
  • info@zaranggroup.com
  • افغانستان، هرات، سرک باغ ملت، روبروی رستوارنت 1001 شب.