پرزه جات برنداستار

پرزه جات برنداستار نیز از دیگر شعبه های گروه شرکت های زرنگ است که کلیه قطعات و لوازم جانبی برند استار را در اکثر ولایات افغانستان توزیع می کند و در بازار افغانستان دارای کیفیت و بازار خوبی می باشد.